ANALIZA ČASOPISA 'PAN BOŠNJAK': Oživljavanje Bošnjačkon (inter)nacionalizma

Četvrtak | 16.08.2012.

Ipak, Pan Bošnjak, kako se vidi po reakcijama na portalima, sve više širi svoj utjecaj. Kao da je Darko Tanasković dobio poslasticu pa se u svojim opservacijama skora pa obavezno dotakne “Pan Bošnjaka”. Tanasković, kreator kovanice neoosmanizma, u “Pan Bošnjaku” je našao balkansku inačicu, za tursku politiku koju referira na Ahmeta Davutoglua, ministra vanjskih poslova Turske

Teufik hadžiahmetovićPiše: Teufik Hadžiahmetović dipl.politolog.

Već je, kako piše na naslovnici lista, ovo šesti broj mjesečnika “Pan bošnjaka”. Sama naslovnica je veoma, veoma izazovna i zbog autoriteta Ferida Muhića, predsjednika BANU-a, i naslova teksta kojeg objavljuje u ovom broju: “Panbošnjaštvo – šta je to?”. Isto tako u reklami lista na jednom sajtu piše kako za “Pan Bošnjak” govore i pišu tri akademika: Ferid Muhić, Muhamed Filipović i Džemaludin Latić.

Reisov projekat?

Do sada je medijsku pažnju, malo ozbiljniju, izazvao samo drugi broj “Pan Bošnjaka”, u kojem je govorio reis dr Mutafa Cerić, pa ga zbog nekih konstatacija, ili vizija, kritizirali mediji koji su do sada u svakom njegovom govoru tražili “dlaku u jajetu”. Tako se bio stekao dojam da je ovaj list reisov projekat. Ali, osim Cerića, i spomenutih akademika Muhića i Filipović, za “Pan Bošnjak” su govorili i Mirko Kovač i Murad Hofman. A sudeći prema tekstovima, posebno prema uvodnicima urednika, ambicija “Pan Bošnjaka” je oživjeti bošnjački (inter)nacionalizam, definiran kao panbošnjaštvo, na način da se “ožive” historijske teme, bolne kakva je i jeste bila historija Bošnjaka, na kojima se ukazuje kako Bošnjacima, tako i drugima  ko su bili i kako su se bošnjačke elite ponašale u presudnim historijskim trenutcima.

Isto tako autori se bave regionalnim pitanjem Bošnjaka, posebno u Sandžaku. Tako de se u prvim brojevima sticao dojam da je to sandžački list kojeg uređuje Nedžad Latić, koji živi i radi u Sarajevu.

Nedžad Latić već spada u plejadu starih sarajevskih novinara, koji je, iako su se listovi u kojima je pisao, poput “Ljiljana”, “Globala”, gasili, preživio i ostao vrlo aktuelan publicista. Pošto list izgleda sasvim luksuzno, mnogi su skeptični u mogućnost opstanka na tržištu.  Jer naviknuti na dnevno političke senzacije koje im se serviraju od dva vodeća sarajevska sedmičnika “Slobodne Bosne” i “Dana”, jedan mjesečnik sa visoko intelektualnim temama teško da može steći dovoljan broj čitalaca koji bi ga kupovali.

Ipak, Pan Bošnjak, kako se vidi po reakcijama na portalima, sve više širi svoj utjecaj. Kao da je Darko Tanasković dobio poslasticu pa se u svojim opservacijama skora pa obavezno dotakne “Pan Bošnjaka”. Tanasković, kreator kovanice neoosmanizma, u “Pan Bošnjaku” je našao balkansku inačicu, za tursku politiku koju referira na Ahmeta Davutoglua, ministra vanjskih poslova Turske. Ali, “Pan Bošnjak” je nazvao Davutoglua “Don Kihotom na balkanskim vjetrenjačama”?! Kao što je Bašara Assada nazvao “arapskim četnikom”, ili Doris Pak “demo(n)krščanskom”.

Alija ili Tunjo?

Ima veoma mnogo pitanja koja se nameću čitajući bar objavljene tekstove na portalu “Pan Bošnjaka”, a koja izviru zbog mnogih kontradiktornih tema i činjenica. Jedna od tih činjenica je i da urednik Nedžad Latić, dozvoljava akademiku Filipoviću da interpretira bošnjačke političke prilike i govori o ličnostima, posebno o rahmetli Aliji Izetbegoviću, potpuno sutprotno od Latićevih stavova, pa i političkih uvjerenja. Prvi broj “Pan Bošnjaka” imao je na naslovnoj stranici sliku turbeta Alije Izetbegovića, što se može čitati, bar oni koji su čitali Latić(e), da bi to bio politički i ideološki smjer kojem će težiti “Pan Bošnjak”.

Za toliko tekstova i intervjua, zaista je bilo nužno da neko progovori i objasni potpuno novu kovanicu koju je lansirao ovaj list  - “panbošnjaštvo”. Šta se usitinu hoće s tim? Muhić je to na vrlo elokventan način elaborirao u svom tekstu. On čak vidi da je to spasonosna ideja za Bošnjake, odnosno Bosnu i Herecegovinu. Zašto do sada još niko nije polemizirao sa Muhićem? Vjerovatno zbog  izborne kampanje u BiH. Ali, nema nikakve dileme da je “Pan Bošnjak” već “bacio rukavicu” bošnjakoj intelektualnoj i političkoj eliti. Pitanje je samo da li će ovaj list opstati na tržištu, a nema dvojbe da će se njime, odnosno idejama koje promovira, baviti mnogi u regionu.

comments powered by Disqus

Transparency International BiH


Promo


DEUTSCHE WELLE